Khung thờ 20 x 30 treo tường bằng gỗ đẹp, in ảnh thờ trên mọi chất liệu.