Khung ảnh thờ 20×30 của làng đồ gỗ mỹ nghệ tại hà nội.