Làm ảnh thờ 20×30 đóng khung gỗ các loại, giá xưởng.